/

KONKURS NA INSTALACJE ARTYSTYCZNE

Zapraszamy do udziału w konkursie na projekty wolnostojącej instalacji artystycznej promującej Pomorze Zachodnie. Instalacja powinna odzwierciedlać hasło “Kreatywne, Innowacyjne, Nowoczesne” i przyczyniać się do zwiększenia rozpoznawalności Pomorza Zachodniego.

Konkurs jest podzielony na 3 Części różniące się tematem:

  • Część 1: Pomorze Zachodnie – przyjazne środowisko
  • Część 2: Pomorze Zachodnie – wiedza, technologia i kreatywność
  • Część 3: Pomorze Zachodnie – otwarte na Ludzi

Nagrodą w konkursie jest 10 000 zł w każdej części

oraz zaproszenie do negocjacji w trybie zamówienia z wolnej ręki w celu wykonania instalacji.

W każdej części uczestnik może złożyć tylko 1 pracę konkursową – w sumie jedna osoba może złożyć 3 prace konkursowe.

Szczegółowe informacje oraz niezbędny komplet dokumentów znajdą Państwo na stronie https://zamowienia.wzp.pl/umwz/public/postepowanie?postepowanie=29178384

Prace konkursowe należy składać poprzez Platformę na stronie https://zamowienia.wzp.pl

Termin składania prac

20.06.2022 r. do godz. 10:00

Konkurs zorganizowany jest w ramach projektu pn. „Wzmocnienie pozycji regionalnej gospodarki, Pomorze Zachodnie – Ster na innowacje – etap II” finansowanego ze środków Unii Europejskiej w RPO WZ na lata 2014-2020. Wartość dofinansowania 15 000 000,00 zł.

Przejdź do pozostałch wiadomości