/

Pomorze Zachodnie – Europejski Region Przedsiębiorczości

Nagrodę przyznaną przez Europejski Komitet Regionów przywiózł z Brukseli do Szczecina marszałek województwa Olgierd Geblewicz. Prestiżowe wyróżnienie i najciekawsze inicjatywy wspierające zachodniopomorskie firmy przedstawiono podczas spotkania z mediami w Centrum Inicjatyw Gospodarczych. O sukcesach, planach i wyzwaniach na najbliższe lata opowiadało duże grono przedsiębiorców.

Europejski Region Przedsiębiorczości to nagroda za innowacyjne i zrównoważone strategie wspierania przedsiębiorców, promowanie cyfrowej i zielonej transformacji, pomoc w przełamywaniu kryzysu pandemii COVID-19. Wśród trzech wyróżnionych samorządów UE znalazły się: Województwo Zachodniopomorskie, hiszpańska Barcelona oraz portugalska gmina Penela. Uroczyste przyznanie tytułów liderów przedsiębiorczości (na rok 2023) i wręczenie statuetek odbyło się pod koniec czerwca podczas sesji plenarnej EKR w Brukseli. W środę 6 lipca marszałek Olgierd Geblewicz zaprezentował nagrodę w Szczecinie.

– Jest to nagroda dla regionu, który wyróżnia się na tle inne regionów europejskich w działaniach na rzecz promocji przedsiębiorczości, innowacyjności, na rzecz promocji startupów, budowania dobrego środowiska gospodarczego – powiedział Marszałek Województwa Zachodniopomorskiego Olgierd Geblewicz. – Jestem bardzo dumny, że taką nagrodę na Pomorze Zachodnie przywieźliśmy. Jest to nagroda przyznawana wspólnie przez Komisję Europejską, przedstawicieli Parlamentu Europejskiego i Europejskiego Komitetu Regionów – wyjaśnił Olgierd Geblewicz.

Marszałek podkreślił, że o tytuł Europejskiego Regionu Przedsiębiorczości aplikuje każdego roku kilkadziesiąt miast  i regionów.

– Nielicznym udaje się tego typu wyróżnienie dostać. Przyznam, że nie po raz pierwszy się ubiegaliśmy. To kolejna z rzędu nasza aplikacja, tym razem zakończona sukcesem. Co pokazuje, że ten wspólny wysiłek na rzecz budowania innowacyjnego, kreatywnego Pomorza Zachodniego jest coraz bardziej widoczny – stwierdził Olgierd Geblewicz. – W czasie wystąpienia w Komisji Europejskiej wiele mówiłem o tym, z jakiego miejsca startowaliśmy jako region. Pamiętamy, jak boleśnie przechodziliśmy transformację ustrojową. Być może najboleśniej w Polsce. My nie tyle przebudowaliśmy naszą gospodarkę, co zbudowaliśmy ją na nowo. Mówię tu o mieszkańcach Pomorza Zachodniego, o przedsiębiorczych ludziach, którzy zakładają i rozwijają swoje firmy. Mówię o inwestorach, którzy uwierzyli w Pomorze Zachodnie i zdecydowali się przenieść tutaj swoje biznesy. Mówię o izbach, stowarzyszeniach przedsiębiorców, jak i o samorządach – wyliczał marszałek.

Gospodarcze atuty regionu

Podczas konferencji prasowej marszałkowi towarzyszyli przedstawiciele zachodniopomorskich firm, reprezentujący różne branże od IT po manufakturę odzieży „alternatywnej”: Viola Warych i Małgorzata Kowcun (współzałożycielki Wasted Couture), Rustam Glezner (dyrektor zarządzający Fabryki Okien i Drzwi Redan w Połczynie Zdroju), Sebastian Muliński (współzałożyciel IAI S.A.), Marek Bańkowski (właściciel firmy Glass Expert w Stobnie), Michał Kwiecień (właściciel szczecińskiej firmy Flamqa Candles), Andrzej Poźniak – Starszy Cechu Rzemiosł Różnych i Przedsiębiorców w Gryficach, Wiceprezes Izby Rzemieślniczej Małej i Średniej Przedsiębiorczości w Szczecinie, oraz Rafał Dąbrowski – Dyrektor Izby Rzemieślniczej.

O sukcesach i wyzwaniach dla lokalnego biznesu, efektach współpracy z samorządem województwa dyskutowali Anna Kornacka – Prezeska Zarządu Związku Pracodawców Pomorza Zachodniego Lewiatan, Hanna Mojsiuk – Prezes Północnej Izby Gospodarczej oraz Bogumił Rogowski – Prezydent Szczecin Business Club. A Jacek Wójcikowski, Dyrektor Centrum Inicjatyw Gospodarczych Urzędu Marszałkowskiego WZ w multimedialnej prezentacji przedstawił największe atuty regionu: rosnącą produkcję zielonej energii, rozwój turystyki, ogromny potencjał gospodarskich morskiej, ale również tzw. przemysłów przyszłości.

Marszałek Olgierd Geblewicz i zachodniopomorscy przedsiębiorcy podczas spotkania w siedzibie Centrum Inicjatyw Gospodarczych UMWZ.

Najlepsze miejsce do życia i prowadzenia biznesu

Rolą samorządu województwa, m.in. Centrum Inicjatyw Gospodarczych UMWZ, jest rozwój potencjału regionu poprzez podnoszenie świadomości społecznej oraz kształtowanie postaw przedsiębiorczych od pierwszych lat edukacji. Tworzenie warunków sprzyjających powstawaniu nowych pomysłów biznesowych.

Europejski Komitet Regionów docenił szereg inicjatyw, które zorientowane są na promocję przedsiębiorczości oraz podnoszenie innowacyjności na Pomorzu Zachodnim. Dotyczą on m.in. nowoczesnej edukacji. CIG organizuje np. zajęcia dla uczniów szkół ponadpodstawowych, podczas których uczą się prowadzić firmę, poprzez dedykowanie platformy szkoleniowe symulujące warunki rynkowe. Młodzież uczestniczy również w Robocampach, w czasie których uczy się robotyki, programowania, rozwija kreatywność. Dla studentów i młodych programistów organizowane są hackathony, w których zespoły walczą o nagrody realizując konkretne problemy przedstawione przez zachodniopomorskie firmy. Województwo finansuje szkolenia on-line dla naukowców i kadry dydaktycznej. Dla firm technologicznych w początkowym etapie rozwoju przygotowano specjalny system wsparcia, w ramach którego mogą oni uzyskać praktyczną wiedzę (Startup Shoty) czy spotkać się z mentorami, którzy podpowiedzą, jak rozwijać swój biznes. Ważnym wydarzeniem dla firm jest również Konkurs Gospodarczy Marszałka.  Jego celem jest promocja działalności gospodarczej prowadzącej do wzrostu potencjału i konkurencyjności Województwa Zachodniopomorskiego, zachęcanie lokalnych firm do wprowadzania systemów jakości, nowoczesnych technologii produkcji oraz metod zarządzania i marketingu zapewniających sukces rynkowy, promocja badań naukowo – technicznych, innowacyjności, wynalazczości i transferu technologii.

Prestiżowa europejska nagroda

Nagrody Europejski Region Przedsiębiorczości przyznawane są – co roku – regionom, miastom, gminom, które wykazują się innowacyjną, wyjątkową strategią polityki przedsiębiorczości. Samorządy z najbardziej wiarygodnym, przyszłościowym planem działań otrzymują na kolejny rok tytuł ERP. Wnioskodawcy muszą wykazać rzeczywiste zaangażowanie we wspieranie małych i średnich przedsiębiorstw, wzmacnianie przedsiębiorczości poprzez strategię zatwierdzoną przez zgromadzenia regionalne (np. sejmik województwa, rada miasta), rząd regionu lub inne upoważnione organy polityczne. Do tej pory tytuł Europejskiego Regionu Przedsiębiorczości otrzymało 39 regionów i miast UE.

Nagroda dla Pomorza Zachodniego – „Europejski Region Przedsiębiorczości” – została przyznana na rok 2023.
Przejdź do pozostałch wiadomości