Unia Europejska (logo) Pomorze Zachodnie (logo)

O projekcie

Kształcenie zawodowe na najwyższym poziomie.

Ciekawy projekt łączący szkoły z rynkiem pracy

Przedsiębiorczość, odpowiednia motywacja, mądry wybór ścieżki zawodowej, a może zmiany na poziomie edukacji? Co zrobić, by rynek oferował nowoczesne i dostosowane do aktualnych potrzeb zatrudnienie? Urząd Marszałkowski Województwa Zachodniopomorskiego i Wojewódzki Urząd Pracy w Szczecinie łączą siły, by wspólnie działać na rzecz rozwoju nowoczesnego kształcenia zawodowego. W planach szereg działań dla mieszkańców, pracodawców, pracowników i instytucji rynku pracy w regionie. Nie zabraknie pilotażowych i nieszablonowych propozycji dla młodych ludzi.

Kwalifikacje na poziomie

Dzięki unijnym środkom z Krajowego Planu Odbudowy i Zwiększania Odporności regiony mogą realizować działania naprawcze spowodowane pandemią COVID-19. Celem głównym zachodniopomorskiego projektu jest stworzenie rozwiązań, które mają pomóc rozwijać kształcenie zawodowe, szkolnictwo wyższe i ideę uczenia się przez całe życie.

Oba urzędy zaplanowały szereg działań, które mają przyczynić się do wspierania polityki edukacyjnej województwa, ale też rozwinąć współpracę w zakresie doradztwa zawodowego oraz samo kształcenie zawodowe. Każde z zaplanowanych działań będzie kierowane do innej grupy – pracodawców, pracowników, instytucji rynku pracy, uczniów, ale również wszystkich mieszkańców Pomorza Zachodniego. Na ten cel zostanie przeznaczone 21,5 mln zł dofinansowania z EU.

Chcemy łączyć Fundusze Europejskie z inwestycjami w edukację, gospodarkę i kapitał społeczny. Dążmy do tego, by wszyscy mieszkańcy mieli równy dostęp do edukacji i rynku pracy, ale też by w województwie powstały dobrze płatne i nowoczesne miejsca pracy. Jednocześnie chcemy rozwijać kształcenie zawodowe, pokazywać młodzieży różne ścieżki rozwoju zawodowego. Z kolei poprzez pilotażowe projekty będziemy rozwijać przedsiębiorczość, kreatywne myślenie czy pracę zespołową – mówi Marszałek Województwa Zachodniopomorskiego Olgierd Geblewicz.

Pomogą wybrać zawód przyszłości

Każdy z urzędów będzie odpowiadał za realizację innego zadania. WUP w Szczecinie odpowiedzialny będzie w głównej mierze za realizację części badawczej całego przedsięwzięcia oraz konsolidację poradnictwa zawodowego.

Instytucja przeprowadzi m.in. badania społeczne wśród placówek edukacyjnych, publicznych służb zatrudnienia i innych podmiotów rynku pracy. Na podstawie otrzymanych wyników powstanie system monitorowania i prognozowania zapotrzebowania na kwalifikacje oraz kompetencje zawodowe w województwie zachodniopomorskim.

Do zadań WUP należy też utworzenie sieci doradców zawodowych wspierających m.in. uczniów w doborze ścieżki kariery. We wszystkie te działania zaangażowany jest Wojewódzki Zespołu Koordynacji składający się z reprezentantów podmiotów i instytucji z pięciu filarów, kluczowych dla rozwoju, takich jak: oświata, gospodarka, zarządzanie strategiczne, fundusze europejskie, dialog społeczny.

Summer Campy dla młodzieży

Z kolei Urząd Marszałkowski Województwa Zachodniopomorskiego skupi się na łączeniu pracodawców ze szkołami i placówkami edukacyjnymi. Realizować będzie również nieszablonowe działania edukacyjne. Ciekawie zapowiadają się „Zawodowe Summer Campy” – wyjazdowe formy kształcenia dla uczniów szkół zawodowych, liceów i techników. Wyjazdy połączone ze zdobywaniem pierwszych umiejętności zawodowych będą świetną lekcją przedsiębiorczości i nauki twórczego myślenia. – To pilotażowy program uzupełniający tradycyjną edukację. Podczas takich wyjazdów zaproszeni do współpracy eksperci i mentorzy będą pokazywać młodym ludziom, że przy wzmocnieniu pewnych kompetencji mogą samodzielnie stawiać kroki w biznesie – dodaje marszałek województwa Olgierd Geblewicz.

Ciekawie o swoim zawodzie

O ciekawym ścieżkach zawodowych, nieszablonowych zawodach, różnych profesjach będą mówić też sami mieszkańcy Pomorza Zachodniego w cyklu materiałów filmowych. Urząd Marszałkowski planuje zorganizować kampanię społeczną promującą edukację, ale i pracę w kluczowych branżach w regionie. Jej efektem będzie kilkuodcinkowy cykl, będący świadectwem skuteczności powiązania doświadczenia i młodości w aspekcie biznesowym. Program będzie polegał na zestawieniu grupy osób początkujących w zawodzie, mających dużo nowych pomysłów, charakteryzujących się świeżością i kreatywnością, ale nieposiadających praktyki i doświadczenia, z grupą osób z dużą wiedzą zawodową i fachowymi umiejętnościami.   

Zaplanowano też konkursy dla przedsiębiorców, którzy w sposób szczególny współpracują ze szkołami i placówkami edukacyjnymi oraz konferencje naukowe. Szczególne miejsce wśród tematów podejmowanych podczas konferencji zajmie promocja nauk ścisłych, przyrodniczych oraz nauk inżynieryjno-technicznych. Wystąpienia prelegentów, mentorów, osób znanych i lubianych w przestrzeni publicznej, będą stanowiły inspirację i motywację dla publiczności.

Projekt będzie realizowany do końca czerwca 2026 r., a pierwszych działań można spodziewać się już niebawem.

Projekt „Zbudowanie systemu koordynacji i monitorowania regionalnych działań na rzecz kształcenia zawodowego, szkolnictwa wyższego oraz uczenia się przez całe życie, w tym uczenia się dorosłych” jest finansowany ze środków Krajowego Planu Odbudowy i Zwiększania Odporności.

Twoja przeglądarka jest nieaktualna! Może to powodować kłopoty z bezpieczeństwem oraz nieprawidłowe wyświetlanie stron. Zaaktualizuj swoją przeglądarkę lub pobierz jedną z następujacych: Firefox, Chrome, Opera.