Unia Europejska (logo) Pomorze Zachodnie (logo)

Biznes w dobrym położeniu

Pomorze Zachodnie to region o jednym z największych potencjałów rozwojowych w Europie, a różnorodność atutów gospodarczych sprawia, że każdy, kto szuka miejsca do lokowania inwestycji i rozwoju swoich nieszablonowych pomysłów, znajdzie tu coś dla siebie.

Ciężarówka na drodze

Tak, jesteś w wyjątkowo dobrym położeniu, by wyprowadzić swój biznes na szerokie wody.
Jakie atuty Pomorza Zachodniego pomogą Ci w osiągnięciu sukcesu?

 • nadmorskie położenie – granica morska, będąca równocześnie południowo-zachodnim wybrzeżem Bałtyku stanowi unikalny w skali kraju kluczowy impuls rozwojowy
 • możliwości wynikające z przygranicznej lokalizacji – bliskość landów niemieckich i szwedzkiej Skanii
 • wyjątkowe w skali kraju warunki naturalne – bogactwo śródlądowych zasobów wodnych oraz jeden z największych w kraju odsetków powierzchni zalesionej
 • system wyjątkowo dobrych połączeń komunikacyjnych – drogowych, kolejowych, morskich i powietrznych
 • optymalne warunki do rozwoju branż opartych o zieloną gospodarkę
 • potencjał gospodarki morskiej – porty morskie będące częścią sieci transportowych i zapleczem surowców energetycznych
 • dobrze rozwinięta branża turystyczna i czyste środowisko – region z jednym z najniższych w Polsce poziomów zapylenia powietrza
 • potencjał rozwoju energetyki opartej na wietrze – województwo będące liderem inwestycji w odnawialne źródła energii
Ciężarówka na drodze z lotu ptaka

Atutów Pomorza Zachodniego, tworzących ogromny potencjał do rozwoju przedsiębiorczości, jest znacznie więcej.
Korzystaj!

Kampania

„Pomorze Zachodnie. Biznes w dobrym położeniu”

Kampania pod hasłem „Pomorze Zachodnie. Biznes w dobrym położeniu” jest realizowana przez Urząd Marszałkowski Województwa Zachodniopomorskiego. Jej głównym celem jest promocja Pomorza Zachodniego jako regionu innowacyjnego, przedsiębiorczego, wspierającego nowe technologie i atrakcyjnego dla potencjalnych inwestorów.

Najważniejszą inicjatywą realizowaną w ramach kampanii jest Konkurs gospodarczy „Twój biznes pod banderą sukcesu”, którego celem jest wyłonienie podmiotów gospodarczych, których działania, produkty i usługi charakteryzują się największą innowacyjnością, kreatywnością i oryginalnością. Przewidziane są 2 edycje konkursu:

I edycja konkursu została zrealizowana w terminie 7.08 – 11.12.2018 r.

II edycja konkursu zostanie zrealizowana w terminie 8.05 – 14.10.2019 r.

Kampania „Pomorze Zachodnie. Biznes w dobrym położeniu” będzie trwała do końca 2019 r.

Działanie 1.14: Wzmocnienie pozycji regionalnej gospodarki w wymiarze krajowym i międzynarodowym

Kampania „Biznes w dobrym położeniu” oraz konkurs „Twój biznes pod banderą sukcesu” są częścią projektu Działanie 1.14: Wzmocnienie pozycji regionalnej gospodarki w wymiarze krajowym i międzynarodowym, realizowanego w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Zachodniopomorskiego 2014 – 2020, Oś Priorytetowa 1 Gospodarka, Innowacje, Nowoczesne Technologie.

Całkowita wartość projektu w ramach Działania 1.14 wynosi 13 616 095,96 zł i jest w całości finansowana z środków Unii Europejskiej.

Celem Działania 1.14 jest podniesienie poziomu innowacyjności i konkurencyjności gospodarki regionu, dzięki wykorzystaniu potencjału regionalnych i inteligentnych specjalizacji oraz stworzenie lepszych warunków do rozwoju MŚP poprzez umacnianie wizerunku gospodarczego Województwa Zachodniopomorskiego.

Najważniejszą grupą docelową działań objętych projektem są mikro, mali i średni przedsiębiorcy.

Podstawowym zadaniem projektu jest prezentacja Pomorza Zachodniego jako regionu silnego gospodarczo, ukierunkowanego na innowacje i nowe pomysły biznesowe oraz rozwój inteligentnych specjalizacji.

W ramach projektu realizowanych jest szereg działań, w szczególności:

 • Letnie i bożonarodzeniowe Mixery Biznesowe,
 • Cykle szkoleń eksportowych i kompetencyjnych dla sektora MŚP,
 • Seminaria branżowe dla małych i średnich przedsiębiorstw,
 • Szkolenia z zakresu przygotowania profesjonalnej prezentacji ofert,
 • Promocja terenów inwestycyjnych i specjalnych stref ekonomicznych,
 • Start-up Day,
 • Kongres Przemysłów Kreatywnych,
 • Misje zagranicznych dziennikarzy do regionu.
Most

Zachęcamy do śledzenia zakładki „Inicjatywy gospodarcze”, gdzie na bieżąco będziemy informować o aktualnie realizowanych działaniach.
pokaż wszystkie wpisy

Twoja przeglądarka jest nieaktualna! Może to powodować kłopoty z bezpieczeństwem oraz nieprawidłowe wyświetlanie stron. Zaaktualizuj swoją przeglądarkę lub pobierz jedną z następujacych: Firefox, Chrome, Opera.