Unia Europejska (logo) Pomorze Zachodnie (logo)

Zasady konkursu

Latarnia morska
Przyjmowanie zgłoszeń

Konkurs skierowany został do mikro, małych i średnich firm z Pomorza Zachodniego.  Aby zgłosić swoją firmę do konkursu wystarczyło wypełnić formularz zgłoszeniowy.

Odpowiedzi zawarte w formularzu posłużyły do wytypowania 30 najbardziej inspirujących przedsiębiorców w regionie i zaproszenia ich do udziału w dalszej części konkursu.

Każdy mógł też sam nominować firmę będąc jego klientem, współpracownikiem lub po prostu znajomym. W takim przypadku skontaktowaliśmy się z nominowanymi kandydatami i osobiście zaprosiliśmy ich do wypełnienia formularza zgłoszeniowego. Autor najbardziej interesującej nominacji został nagrodzony tabletem Apple iPad 32GB WiFi.

Termin nadsyłania zgłoszeń upłynął 9 września 2018 o godz. 23.59. Udział w konkursie był bezpłatny.

Nominacje

Nominacje były szansą dla mieszkańców, by wskazać wyjątkowe firmy, które zasługiwały na udział w konkursie. Odzywaliśmy się do nominowanych firm ze specjalnym zaproszeniem do konkursu.

Formularz nominacji był dostępny do wypełnienia na stronie w odpowiedniej zakładce. Należało w nim uzasadnić, czym firma wyróżnia się w naszym regionie. Dla autorów najciekawszych nominacji przewidzieliśmy nagrodę – tablet Apple iPad 32GB WiFi.

Uwaga: nominacja nie była warunkiem udziału w konkursie, ani nie była równoznaczna ze zgłoszeniem firmy do rywalizacji.

Wybór laureatów

Na podstawie zgłoszeń wytypowaliśmy  po 10 przedsiębiorstw w każdej z 3 kategorii – mikro, małe i średnie przedsiębiorstwa. Ocenione zostały następujące aspekty:

 • jaki był Twój pomysł na biznes i jaka idea za nim stała?
 • czym firma wyróżnia się na tle konkurencji?
 •  czy potrafi podejmować i skutecznie radzić sobie z wyzwaniami?
 •  czy w sposób nowatorski podchodzi do biznesu?
Prezentacja laureatów

Z 30 laureatami zakwalifikowanymi do drugiego etapu konkursu nakręciliśmy filmy, które od startu głosowania czyli od 6 listopada 2018 r. były emitowane w Internecie. Chcieliśmy w ten sposób pokazać inspirujące firmy z regionu oraz zachęcić innych do czerpania z doświadczeń naszych laureatów.

Głosowanie użytkowników

Otwarte głosowanie to kluczowy moment konkursu. Wszystkich internautów zaprosiliśmy do grywalizacji, czyli wirtualnego zakupu akcji swoich faworytów na „Giełdzie Biznesu”. Tu każdy mógł się poczuć jak prawdziwy inwestor. Wprawdzie monety były wirtualne, ale profile firm-laureatów – jak najbardziej prawdziwe!

Otwarte głosowanie, czyli „Giełda Biznesu” ruszyło 6 listopada 2018 r., a zakończyło się 27 listopada o godz. 23:59. Aby można było wziąć udział w głosowaniu należało założyć konto Gracza.

W trakcie głosowania poznaliście prawdziwe historie firm, ich osiągnięcia, innowacyjność i plany na przyszłość. Stworzone filmy pokazały specyfikę działalności każdego z laureatów.

Głosujący spośród firm wybrali:

 • 1 zwycięzcę z kategorii mikroprzedsiębiorstw
 • 1 zwycięzcę z kategorii małych przedsiębiorstw
 • 1 zwycięzcę z kategorii średnich przedsiębiorstw

Zwyciężyły te przedsiębiorstwa, których akcje na „Giełdzie Biznesu” w momencie zakończenia gry, były najdroższe.

Nagrodziliśmy także 20 graczy „Giełdy Biznesu”, którzy dokonali najlepszej inwestycji w ramach jednej tury gry.

Głosowanie kapituły

Niezależnie od uczestników „Giełdy Biznesu”, swoich faworytów wybrali także Członkowie Kapituły Konkursu, czyli osoby, które podzieliły się z przedsiębiorcami doświadczeniem budowania i prowadzenia prosperującej firmy na Pomorzu Zachodnim.

Łącznie Kapituła wybrała 3 zwycięzców – po jednym w każdej kategorii (mikro, małe i średnie przedsiębiorstwo). Dokonując oceny Członkowie Kapituły kierowali się informacjami przesłanymi przez kandydatów oraz materiałami filmowymi.

Ocenione zostały w szczególności następujące aspekty:

 • potencjał inspirowania innych przedsiębiorców do działania
 • umiejętność wyróżnienia się na tle konkurencji
 • podnoszenie konkurencyjności firmy
 • wykorzystanie atutów regionu i działanie w ramach regionalnych inteligentnych specjalizacji
 • pomysły na dalszy rozwój firmy
Gala Finałowa

Podsumowanie konkursu, w ramach którego nagrodzimy wszystkich zwycięzców i laureatów nastąpiło podczas uroczystej Gali Finałowej – 11 grudnia 2018 r. w hali Netto Arena w Szczecinie.

Podczas wydarzenia nagrodzeni zostali:

 • zwycięzcy wybrani przez graczy – inwestorów na „Giełdzie Biznesu” w każdej z kategorii mikro, małych i średnich firm (w sumie 3 podmioty)
 • zwycięzcy wybrani przez Kapitułę Konkursową w każdej z kategorii mikro, małych i średnich firm (w sumie 3 podmioty)
 • pozostali laureaci (24 podmioty)

Galę poprowadzili Agnieszka Cegielska i Jarosław Kuźniar, a atrakcją wieczoru był występ Orkiestry Adama Sztaby z gościnnym udziałem Katarzyny Nosowskiej.

Udział w Gali był znakomitą okazją do inspirujących spotkań, poznania wszystkich laureatów oraz nawiązania cennych kontaktów biznesowych.

Załączniki

Instrukcja „Jak grać?”:

Pobierz plik

Regulamin Grywalizacji:

Pobierz plik

Regulamin Konkursu:

Pobierz plik
Twoja przeglądarka jest nieaktualna! Może to powodować kłopoty z bezpieczeństwem oraz nieprawidłowe wyświetlanie stron. Zaaktualizuj swoją przeglądarkę lub pobierz jedną z następujacych: Firefox, Chrome, Opera.