/

Pomorze Zachodnie dla Biznesu na Konferencji Pomorze Zachodnie Innowacyjne Kreatywne Nowoczesne

Konferencja Pomorze Zachodnie Innowacyjne Kreatywne Nowoczesne była miejscem pełnym inspiracji, gdzie przedstawiciele MŚP z regionu mogli dowiedzieć się o narzędziach oraz działaniach wsparcia realizowanych przez Urząd Marszałkowski Województwa Zachodniopomorskiego w ramach kolejnego etapu projektu „Ster na innowacje”, a także zasięgnąć wiedzy wśród przedstawicieli innych regionalnych organizacji, które oferują swoją pomoc dla przedsiębiorców.

Poniżej znajdziecie notatkę wizualną z konferencji i kilka słów o organizacjach wspierających przedsiębiorców, lektura obowiązkowa!


Zachodniopomorska Agencja Rozwoju Regionalnego

Zachodniopomorska Agencja Rozwoju Regionalnego S.A. powstała w 1994 roku. Celami statutowymi Agencji jest szeroko pojęta promocja regionu oraz aktywizacja gospodarcza i pomoc w działaniu małym i średnim przedsiębiorstwom.

Misja: „realizacja działań inicjujących, wspierających oraz promujących zrównoważony rozwój regionalny”.
Spółka kreuje i wdraża instrumenty finansowe Zachodniopomorskiego Funduszu Rozwoju, które ułatwiają inwestorom dostęp do finansowania. Agencja zajmuje się również m.in. wspieraniem rozwoju innowacyjności, finansowaniem podnoszenia kwalifikacji zawodowych oraz kojarzeniem partnerów dla małych i średnich przedsiębiorstw w Polsce i zagranicą, m.in. poprzez udział w projektach międzynarodowych.

Kontakt: https://www.zarr.com.pl/


Technopark Pomerania

Działalność Technoparku Pomerania ukierunkowana jest na rozwijanie innowacyjnych firm z branży ICT, wspieranie lokalnych przedsiębiorców oraz zwiększanie atrakcyjności miasta dla zagranicznych inwestorów. Technopark to kompleksowe otoczenie biznesowe, w którym obok siebie funkcjonuje ponad 60 firm technologicznych na różnym etapie rozwoju.

Korzystają one z nowoczesnej infrastruktury oraz profesjonalnych programów wsparcia obejmujących m.in. doradztwa biznesowe, pomoc w pozyskiwaniu finansowania, porady prawne i księgowe oraz doradztwa z zakresu marketingu i PR. 

Technopark doradza polskim samorządom w realizacji projektów rozwijających ich systemy i sieci informatyczne. Wspiera instytucje i firmy w pozyskiwaniu środków zewnętrznych na projekty IT.

Kontakt: https://technopark-pomerania.pl/


Główny punkt informacyjny funduszy europejskich w Szczecinie

 Sieci Punktów Informacyjnych Funduszy Europejskich oferuje: 

  • konsultacje telefoniczne, mailowe oraz w siedzibach punktów w zakresie znalezienia źródeł dofinansowania pomysłów, pomocy beneficjentom Funduszy Europejskich w przy realizacji, rozliczaniu projektów,
  • publikacje dotyczące Funduszy Europejskich,
  • udział w szkoleniach, warsztatach, spotkaniach informacyjnych,
  • konsultacje dotyczące Partnerstwa Publiczno-Prywatnego.

Zapraszamy do kontaktu z Punktem w Szczecinie i Koszalinie uczniów, studentów, osoby fizyczne, przedsiębiorców i organizacje pozarządowe, które chcą realizować swoje projekty, plany i działania z wykorzystaniem Funduszy Europejskich.

Kontakt: https://rpo.wzp.pl/


Centrum Inicjatyw Gospodarczych

Centrum Inicjatyw Gospodarczych Urzędu Marszałkowskiego Województwa Zachodniopomorskiego oferuje profesjonalną i bezpłatną pomoc na każdym etapie procesu inwestycyjnego, a także wspiera przy planowaniu działań eksportowych oraz innowacyjnych.

Pomaga załatwić wszystkie sprawy w jednym miejscu-one stop shop.
Dostarcza odpowiedzi na pytania dotyczące terenów inwestycyjnych, kooperantów, ulg, środków unijnych.

Organizuje wizyty studyjne i spotkania z kluczowymi partnerami biznesowymi w regionie
Służy wsparciem na każdym etapie inwestycji oraz po jej zakończeniu.

Kontakt: https://cig.wzp.pl/

Przejdź do pozostałch wiadomości