/

Kampania

„Pomorze Zachodnie Twój Klimat”

Kampania pod hasłem „Pomorze Zachodnie Twój Klimat” realizowana przez Urząd Marszałkowski Województwa Zachodniopomorskiego, prezentuje potencjał, walory gospodarcze, a także naturalne, obszarów, które czekają na odkrycie- zarówno przez inwestorów, jak i odwiedzających z różnych stron kraju i świta będących odbiorcami końcowymi produktów i usług lokalnych MMŚP.

Kampania „Pomorze Zachodnie Twój klimat” to przede wszystkim prezentacja potencjału gospodarczego Pomorza Zachodniego oraz promocyjne wsparcie mikro, małych i średnich przedsiębiorstw, które rozwijają się w regionie, budując jego klimat. To także wskazanie na aktywnie rozwijającą się infrastrukturę stwarzającą doskonałe warunki do prowadzenia biznesu oraz podkreślenie wyjątkowego klimatu, atrakcyjnego dla osób korzystających z oferty regionu.

Pomorze Zachodnie to ludzie, którzy tworzą wspaniały, niepowtarzalny klimat kulturowej mieszanki, której nie znajdziecie w całej Polsce. Oprócz nieodkrytych, dziewiczych terenów sprzyjających aktywnemu wypoczynkowi- plaż, jezior, lasów, Pomorze Zachodnie reprezentują wizjonerzy, innowatorzy, ludzie przedsiębiorczy, których praca doceniana jest zarówno lokalnie, jak i w kraju, Europie i na świecie.

Kreując działania wizerunkowo- promocyjne skupiono się na wielu kategoriach odbiorców- przede wszystkim na potencjalnych inwestorach, lokalnych MMŚP oraz końcowych klientach/odbiorcach, którzy zachęceni tym co zobaczą, chętnie skorzystają z usług oraz produktów zachodniopomorskich przedsiębiorców. Kampania „Pomorze Zachodnie Twój klimat” będzie trwała do września 2021r.

Najważniejszą inicjatywą realizowaną w ramach kampanii jest publikacja filmowych materiałów branżowych oraz komunikatów w mediach społecznościowych, kreujących i pokazujących klimat Pomorza Zachodniego, widziany oczami twórców jego gospodarczego potencjału czyli przedstawicieli branż charakterystycznych dla regionu, które ze względu na pandemiczne obostrzenia znacząco ucierpiały.

Wykorzystując możliwości budowania oraz utrwalania pozytywnego wizerunku Pomorza Zachodniego, jednocześnie wskazując jego potencjał gospodarczy i inwestycyjny, skupiono się na emisji krótkich filmowych materiałów wizerunkowych w jednych z najpopularniejszych stacji telewizyjnych tj. Polsat, TVN, Polsat News oraz TVN 24. (W okresie od połowy kwietnia do końca czerwca).

Pamiętając o końcowych odbiorcach produktów i usług regionalnych MMŚP, Pomorze Zachodnie zdecydowało, że najlepiej zachęcić ich do odwiedzenia regionu oraz poznania jego potencjału już w trakcie ich podróży! W pociągach regionalnych emitowane będą materiały filmowe pozwalające poczuć klimat Pomorza Zachodniego oraz zobaczyć ile daje możliwości dla każdego, zarówno w pracy jak i po niej, co pozwala zachować codzienny work-life balance tak charakterystyczny dla mieszkańców regionu.

Zadanie jest finansowane ze środków UE – EFRR w ramach działania 1.14 Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Zachodniopomorskiego 2014-2020 pod nazwą „Wzmocnienie pozycji regionalnej gospodarki, Pomorze Zachodnie – Ster na innowacje”.

Budżet planowany na realizację działań: 818 274,56 zł

Przejdź do pozostałch wiadomości