/
zdjęcie ze szkolenia, na zdjęciu sala konferencyjna, prowadzący i uczestnicy

Cykle szkoleń eksportowych i kompetencyjnych dla sektora MŚP

Rozpoczęcie działalności eksportowej dla wielu firm, w szczególności z sektora MŚP, jest procesem skomplikowanym i trudnym. Wiele firm najczęściej z uwagi na brak wystarczającej wiedzy, uważa że nie są zainteresowane rozszerzaniem działalności na rynki zagraniczne.

 

COIE zaplanowało przeprowadzenie cyklu szkoleń eksportowych i kompetencyjnych dla lokalnych firm sektora MŚP. Idea organizacji szkoleń zrodziła się w oparciu o problematykę zgłaszaną do COIE, najczęściej przez firmy z sektora MŚP, które w związku z planowanym rozpoczęciem ekspansji eksportowej poszukiwali kompleksowych informacji nt. procedur i mechanizmów eksportowych czy też uwarunkowań działalności na danym rynku zagranicznym. Celem warsztatów szkoleniowych będzie przekazanie przez ekspertów lokalnym firm m.in. wiedzy, doświadczeń oraz dobrych praktyk w zakresie rozszerzenia działalności na rynki zagraniczne. Zdobyta podczas szkoleń wiedza ułatwi przedsiębiorcom przygotowanie strategii eksportowej, pomoże w określeniu pozycji konkurencyjnej firmy oraz rynków docelowych prowadzonej działalności eksportowej. Dodatkowo COIE planuje organizację szkoleń kompetencyjnych, które pozwolą uczestnikom poszerzyć swoje umiejętności w zakresie np.: sztuki prezentacji i wystąpień publicznych, prowadzenia rozmów biznesowych, różnic kulturowych w biznesie.

Celem szkolenia było przekazanie przedsiębiorcom wiedzy teoretycznej i praktycznej w zakresie rozwoju kompetencji eksportera. W spotkaniu uczestniczyli przedstawiciele małych i średnich przedsiębiorstw z województwa zachodniopomorskiego.

Szkolenia w 2017 roku:

 • „Marketing eksportowy”, odbyło się w dniu 28 listopada 2017 r. w Stargardzie
  Zakres szkolenia podzielony został na cztery bloki tematyczne:
 1. MARKETING EKSPORTOWY JAKO ELEMENT STRATEGII EKSPORTOWEJ FIRMY
 2. NARZĘDZIA MARKETINGOWE I BUDOWANIE SKUTECZNEGO PRZEKAZU
 3. OCENA KONKURENCYJNOŚCI NA OKREŚLONYM RYNKU ZAGRANICZNYM
 4. DZIAŁANIA PRAKTYCZNE W ZAKRESIE MARKETINGU EKSPORTOWEGO – WARSZTATY

W spotkaniu zgłosiło swój udział 20 przedsiębiorstw z województwa zachodniopomorskiego.
Uczestnicy mieli zapewnioną całodzienną przerwę kawową oraz lunch bufetowy.

 • „Finansowanie i zabezpieczanie transakcji w obrocie międzynarodowym”, odbyło się w dniu 24 listopada 2017 r. w Koszalinie

Zakres szkolenia podzielony został na cztery bloki tematyczne:

 1. ŹRÓDŁA PRAWA W OBROCIE MIĘDZYNARODOWYM ORAZ PRZYGOTOWANIE UMOWY W OBROCIE MIĘDZYNARODOWYM
 2. ANALIZA RYZYKA NA PŁASZCZYŹNIE KONTRAHENTA, BRANŻY I KRAJU
 3. ZABEZPIECZENIE PŁATNOŚCI W HANDLU ZAGRANICZNYM
 4. DOCHODZENIE ROSZCZEŃ W OBROCIE MIĘDZYNARODOWYM

W spotkaniu zgłosiło swój udział 20 przedsiębiorstw z województwa zachodniopomorskiego.
Uczestnicy mieli zapewnioną całodzienną przerwę kawową oraz lunch bufetowy.

zdjęcie ze szkolenia, na zdjęciu sala konferencyjna, prowadzący i uczestnicy

 

Szkolenia w 2018 roku:

 • „Sztuka prezentacji w biznesie – jak skutecznie sprzedawać na rynkach zagranicznych”, odbyło się w dniu 27 czerwca 2018 r. w Szczecinie

Zakres szkolenia:

 1. Rola Autoprezentacji, czyli sztuka prezentacji
 2. Co to jest pitch?
 3. Jak zainteresować w ciągu 3-5 minut potencjalnego partnera biznesowego na spotkaniach B2B podczas targów? Jak sprawić, by słuchacze chcieli nas słuchać?
 4. Jakie informacje przekazać w swojej krótkiej prezentacji, aby zainteresować partnerów biznesowych nawiązaniem współpracy?
 5. Co robić ze wzrokiem, rękoma, głosem?
 6. Stres, czyli techniki radzenia sobie z negatywnymi emocjami.
 7. Przygotowanie prezentera – strój, uczesanie, świadomość własnej fizjonomii, sposoby radzenia sobie z tremą.
 8. Werbalne i niewerbalne środki przekazu – na co zwrócić szczególną uwagę w zagranicznych kontaktach?
 9. Rola interakcji z rozmówcą.
 10. Prezentacja w obcym języku – na co uważać?

W spotkaniu uczestniczyły 34 osoby wydelegowane przez łącznie 24 przedsiębiorstwa z województwa zachodniopomorskiego.

 • „Negocjacje biznesowe z zagranicznym partnerem handlowym”, odbyło się w dniu 28 czerwca 2018 r. w Szczecinku
  Zakres szkolenia:
 1. Czym się charakteryzują negocjacje międzynarodowe? Zasady negocjacji. Jakie cechy posiada skuteczny negocjator?
 2. Jak kultura wpływa na proces negocjacji zagranicznych?
 3. Komunikacja międzykulturowa.
 4. Bariery w negocjacjach międzynarodowych.
 5. Planowanie negocjacji międzykulturowych. Techniki i błędy negocjacyjne.
 6. Sporządzenie strategii negocjacji i dobór odpowiednich taktyk w zależności od kultury partnerów, z którymi się negocjuje.
 7. Negocjacje w wybranych krajach (m.in. Chiny, Japonia, Indie, Kraje Arabskie, USA, Ameryka Łacińska, kraje europejskie: m.in Niemcy, Skandynawia, Francja, Włochy, Bałkany).
 8. Polscy negocjatorzy w opinii innych kultur.
 9. Style negocjacji. Jakim jestem negocjatorem? Omówienie wyników uczestników szkolenia.

W spotkaniu uczestniczyło 17 osób wydelegowanych przez łącznie 13 przedsiębiorstw z województwa zachodniopomorskiego.

 • „Poszukiwanie kanałów dystrybucji i odbiorców na rynkach zagranicznych”, odbyło się w dniu 29 czerwca 2018 r. w Wałczu

Zakres szkolenia:

 1. Kto jest naszym klientem?
 2. Kanały dystrybucji w marketingu międzynarodowym.
 3. Analiza kanałów dystrybucji.
 4. Strategie dystrybucji.
 5. Jak pozyskać klienta? m.in: imprezy targowe, misje gospodarcze, izby gospodarcze, Internet i inne.
 6. Źródła informacji o potencjalnych partnerach.
 7. Jak wybrać pośrednika?
 8. Formy komunikacji w dotarciu do potencjalnych odbiorców, z uwzględnieniem czynników kulturowych.
 9. Oferta i zapytanie ofertowe w handlu zagranicznym.

W spotkaniu uczestniczyło 16 osób wydelegowanych przez łącznie 12 przedsiębiorstw z województwa zachodniopomorskiego.

Co dalej?

W październiku i listopadzie 2018 r. planujemy jeszcze dwa szkolenia:

 • Szkolenie pt.: „Logistyka w handlu międzynarodowym” które odbędzie się 30.10.2018 r. w Goleniowie.
 • Szkolenie pt.: „Nowoczesne techniki sprzedaży w eksporcie”, które odbędzie się 14 .11.2018 r. w Barlinku.

Zapraszamy!

Przejdź do pozostałch wiadomości