/

Anna Sienkiewicz

Anna Sienkiewicz jest absolwentką UAM – kierunku historia sztuki oraz Uniwersytetu Artystycznego w Poznaniu – kierunku krytyka i promocja sztuki oraz pedagogika sztuki. Jest członkinią Interdyscyplinarnego Koła Szkoły Doktorskiej US. Po studiach wróciła do Szczecina i z powodzeniem zajęła się współtworzeniem szczecińskiego środowiska artystycznego najpierw poprzez praktyki w Szczecińskim Inkubatorze Kultury, następnie poprzez współpracę z Fundacją Artmosphere przy Festiwalu Kids Love Design oraz wystawie „Bauhaus – szkoła nie tylko dla dorosłych”. Organizowała także własne inicjatywy m.in. wystawę „Biały Szum” w Filharmonii im. Mieczysława Karłowicza.

Anna Sienkiewicz to autorka tekstów związanych z historią, kulturą i sztuką. Niedawno wydana została monografia pt. Design jako płaszczyzna rozpoznawania i modelowania stosunków społecznych, której Anna jest redaktorką i autorką jednego z tekstów.

Anna to również koordynatorka projektów i kuratorka wystaw. Od 2016 roku jest związana z Akademią Sztuki w Szczecinie, na której koordynuje produkcję wydarzeń artystycznych; organizuje i prowadzi warsztaty dla młodzieży, kuratoruje wystawy (m.in. wystawa stypendysty MKiDN Adriana Kolerskiego w Galerii Zona Sztuki Aktualnej). Aktualnie zawodowo związana jest także z Trafostacją Sztuki w Szczecinie, w której odpowiada za organizację i promocję projektów artystycznych.

Jej główne zainteresowania badawcze oscylują wokół zagadnień związanych z dizajnem i historią mody. Od 2020 r. jest doktorantką Szkoły Doktorskiej Uniwersytetu Szczecińskiego w dziedzinie historii. Celem głównym projektu realizowanego w ramach rozprawy doktorskiej jest analiza rynku mody w Polsce w latach 60. XX wieku, ze szczególnym uwzględnieniem historii szczecińskich zakładów odzieżowych.

„Poza zasadniczym celem pracy staram się odpowiedzieć na pytanie, jak wyglądały relacje z międzynarodowym (głównie zachodnioeuropejskim) rynkiem mody, jakie trendy mody zachodniej zostały zaaplikowane na rodzimym gruncie”.

Inspiracji szuka w historiach, starych dokumentach i magazynach. Uwielbia oglądać stare fotografie i robić zdjęcia starymi aparatami. Relaksuje się przy gotowaniu, uwielbia podróże, taniec, bieganie i jest ogromną fanką baseballu.

Przejdź do pozostałch wiadomości